C'est vrai
Profiel
Interim-management
Coaching

Visie


Algemene voorwaarden
Contact

Visie op ontwikkeling van mens, team en organisatie

Ieder mens is uniek met zijn eigen kwaliteiten, motieven en levenservaring. Het is een kunst om jezelf te zijn en te blijven en je kwaliteiten en persoonlijkheid te benutten in je dagelijks werk.
We hebben geleerd om bepaalde kwaliteiten achter te houden en vaak compenseren we dat door over exposure van andere vaak gewenste kwaliteiten. In onze visie is het van belang om die 'weggedrongen' kwaliteiten ook te benutten. Mensen kunnen immers veel meer dan zijzelf beseffen. Daarmee zijn zij veel krachtiger en zullen zich beter in hun vel voelen.

We zijn echter geen therapeuten en zullen ons niet als zodanig gedragen. Het gaat immers om de opdrachten welke dienen te worden uitgevoerd en het belang van de organisatie. Uitgangspunt van onze interventies is dus altijd pragmatisch en gericht op het belang van de organisatie, het team en het individu.
Ook teams en organisaties hebben hun eigen kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.

Wij geloven in het uitbouwen van de sterke punten van een organisatie en het onderkennen en pakken van kansen. Te vaak gaat de aandacht van organisaties uit naar het versterken van zwakke kanten en het defensief reageren op de externe omgeving.
Een paradigma shift kan het werken binnen organisaties veel aangenamer maken en daarmee de reden van bestaan naar een hoger echalon trekken.